• من از جای دیگه خرید میکردم ولی چند باری که از شما خرید کردم خیلی راضی بودم و از مشتری های ثابت شما شدم.